Warunki Usługi

Przegląd

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez anycubicofficial.pl. Na całej stronie, terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do anycubicofficial.pl. anycubicofficial.pl oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie, użytkownikowi, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad, polityk i ogłoszeń tutaj zawartych.

Korzystając z naszej strony i/lub kupując coś od nas, uczestniczysz w naszej „Usłudze” i zgadzasz się być związany następującymi warunkami i postanowieniami („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowymi warunkami i postanowieniami oraz politykami, do których tu się odwołujemy lub które są dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym, bez ograniczeń, do użytkowników będących przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Prosimy o dokładne przeczytanie tych Warunków świadczenia usług przed korzystaniem z naszej strony internetowej. Korzystając z dowolnej części strony, zgadzasz się być związany tymi Warunkami świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu będą również podlegać Warunkom świadczenia usług. Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług, zamieszczając aktualizacje i/lub zmiany na naszej stronie internetowej. Twój dalszy użytek lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgadzając się na te Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że masz co najmniej pełnoletniość w swoim kraju zamieszkania, lub że jesteś pełnoletni/a w swoim kraju zamieszkania i udzieliłeś/aś nam zgody na korzystanie z tej strony przez jakichkolwiek Twoich niepełnoletnich zależnych. Nie możesz używać naszych produktów w celach nielegalnych ani nieautoryzowanych, ani nie możesz naruszać żadnych praw w swojej jurysdykcji (włączając, lecz nie ograniczając się do praw autorskich). Nie wolno Ci przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu o destrukcyjnym charakterze. Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Rozumiesz, że Twoje treści (nie obejmujące informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i mogą obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci. Zgadzasz się, że nie będziesz reprodukować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystać z Usługi ani uzyskiwać dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem którego świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody naszej. Nagłówki użyte w niniejszej umowie są zawarte wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na te Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli udostępnione na tej stronie informacje nie są dokładne, kompletnie lub aktualne. Materiał na tej stronie jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinien być polegany ani wykorzystywany jako jedyny podstawowy materiał do podejmowania decyzji bez konsultacji głównych, bardziej dokładnych, kompletnych lub aktualnych źródeł informacji. Korzystanie z materiału na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, koniecznie, nie są aktualne i są udostępniane wyłącznie dla Twojej referencji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że monitorowanie zmian na naszej stronie leży w Twojej odpowiedzialności.

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zawieszania Usługi (lub jej części lub treści) bez uprzedzenia w dowolnym momencie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani wobec jakiejkolwiek trzeciej strony za jakiekolwiek modyfikacje, zmianę cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Pewne produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczoną ilość i podlegać zwrotowi lub wymianie zgodnie z naszą Polityką zwrotów. Podjęliśmy wszelkie starania, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów dostępnych w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować, że wyświetlenie jakiegokolwiek koloru na monitorze Twojego komputera będzie dokładne. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczania sprzedaży naszych produktów lub usług do określonych osób, regionów geograficznych lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w sposób indywidualny. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczania ilości produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów podlegają zmianom w dowolnym momencie bez uprzedzenia, wyłącznie według naszego własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta na jakikolwiek produkt lub usługę dokonana na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ DANYCH FAKTURACYJNYCH I INFORMACJI O KONTO

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek zamówienia składanego u nas. W naszym wyłącznym uznaniu możemy ograniczyć lub anulować ilości zakupionej przez jedną osobę, jedno gospodarstwo domowe lub jedno zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu do fakturacji i/lub dostawy. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy próbować poinformować Cię kontaktując się z Tobą pod podany adres e-mail i/lub adres do fakturacji/numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie również prawo do ograniczania lub zakazywania zamówień, które, według naszego wyłącznego osądu, wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się udostępnić bieżące, kompletne i dokładne informacje o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zgadzasz się natychmiast zaktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail oraz numery kart kredytowych i daty ich ważności, abyśmy mogli zrealizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy zapoznać się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 - OPCJONALNE NARZĘDZIA

Możemy udostępnić Ci dostęp do narzędzi osób trzecich, których nie monitorujemy ani nie kontrolujemy ani nie mamy na nie wpływu.
Oświadczasz i zgadzasz się, że udostępniamy dostęp do takich narzędzi „w stanie, w jakim są” i „z dostępnością”, bez żadnych gwarancji, przedstawień ani warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z Twoim korzystaniem z opcjonalnych narzędzi osób trzecich.
Każde użycie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych przez stronę odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko i według Twojej własnej decyzji, i powinieneś zapewnić, że jesteś zaznajomiony i zgadzasz się z warunkami, na jakich narzędzia te są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę osób trzecich.
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym publikację nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać tym Warunkom świadczenia usług.

SEKCJA 8 - ŁĄCZA DO STRON OSÓB TRZECICH

Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od osób trzecich.
Łącza do stron osób trzecich na tej stronie mogą kierować Cię na strony internetowe osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenianie treści lub dokładności, ani nie gwarantujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności ani obowiązków za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody ani uszkodzenia związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z jakimikolwiek stronami internetowymi osób trzecich. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji prosimy dokładnie zapoznać się z politykami i praktykami osób trzecich i upewnić się, że je rozumiesz. Wszelkie skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do osoby trzeciej.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE WNIOSKI

Jeśli, na nasze żądanie, przesyłasz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszego żądania przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, listownie lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez żadnych ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, dystrybuować, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium jakiekolwiek komentarze, które przekazujesz nam. Nie mamy i nie będziemy mieli żadnego obowiązku (1) zachowywać w tajemnicy żadnych komentarzy; (2) płacić odszkodowania za żadne komentarze; ani (3) odpowiadać na żadne komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego osądu są nielegalne, obraźliwe, groźne, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające prawa własności intelektualnej dowolnej strony lub te Warunki świadczenia usług.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszą praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych treści, ani nie będą zawierać żadnego wirusa komputerowego ani innego szkodliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonowanie Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod kogoś innego ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za jakiekolwiek komentarze, które wydasz, oraz za ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Twoje przekazanie danych osobowych poprzez sklep podlega naszej Polityce prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I OPUSZCZENIA

Czasami na naszej stronie internetowej lub w Usłudze mogą wystąpić informacje zawierające błędy drukarskie, niedokładności lub opuszczenia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów, niedokładności lub opuszczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są nieprawidłowe w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (także po złożeniu zamówienia).
Nie mamy obowiązku aktualizowania, poprawiania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej, w tym informacji dotyczących cen, z wyjątkiem wymaganej przez prawo. Żadna określona data aktualizacji ani odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazanie, że wszystkie informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SECTION 12 - ZABRONIONE UŻYCIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach Świadczenia Usług, zabrania się korzystania ze strony lub jej zawartości w następujących celach: (a) w jakikolwiek nielegalny sposób; (b) w celu nakłaniania innych do popełnienia lub uczestnictwa w jakichkolwiek nielegalnych czynach; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych lub brytyjskich przepisów, regulacji, praw lub miejscowych zarządzeń; (d) w celu naruszenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych; (e) w celu nękania, znęcania się, obrażania, szkodzenia, zniesławiania, oczerniania, poniżania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) w celu przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub wysyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania, które mogą lub będą używane w sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) w celu zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) w celu spamowania, phishingu, farmingu, pretekstowania, przeszukiwania, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek obscenicznym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu zakłócenia lub obejścia funkcji zabezpieczeń Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Twojego korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych zakazów.

SEKCJA 13 - ZASTRZEŻENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie reprezentujemy ani nie dajemy gwarancji, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne ani wolne od błędów.
Nie gwarantujemy również, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na nieokreślony czas lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z usługi, lub niemożność korzystania z niej, odbywa się wyłącznie na twoje ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane Tobie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem wyraźnego oświadczenia ze strony nas) dostarczane „takie jakie są” i „takie jak są dostępne” do Twojego użytku, bez żadnych reprezentacji, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków handlowości, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nie naruszenia praw. W żadnym przypadku my, nasi dyrektorzy, pracownicy, filie, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub następcze szkody jakiegokolwiek rodzaju, włączając, lecz nie ograniczając się do, utraty zysków, utraty przychodów, utraty oszczędności, utraty danych, kosztów zastępstwa lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy są one oparte na umowie, delikcie (w tym zaniedbaniu), rygorze świadomości lub inaczej, wynikających z korzystania przez Ciebie z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych za pośrednictwem usługi, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z usługi lub jakiegokolwiek produktu, włączając, lecz nie ograniczając się do, błędów lub pominięć w jakiejkolwiek zawartości, lub jakiekolwiek utraty lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek zawartości (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub udostępnionej w inny sposób za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostaniesz o tym poinformowany. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody pośrednie lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.


SEKCJA 14 - REKOMPENSATA

Zgadzasz się zobowiązać do rekompensaty, obrony i zabezpieczenia nas i naszej firmy macierzystej, filii, afiliantów, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, kontrahentów, licencjodawców, dostawców usług, poddostawców, dostawców, stażystów i pracowników od wszelkich roszczeń lub żądań, w tym rozsądnych opłat za usługi prawne, zgłoszonych przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu lub wynikających z Twojego naruszenia niniejszych Warunków Korzystania lub dokumentów, do których się one odnoszą, lub naruszenia prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 15 - SEPAROWALNOŚĆ

W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Korzystania jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie nadal wykonalne w największym dozwolonym zakresie przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za odseparowaną od niniejszych Warunków Korzystania, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność jakichkolwiek innych pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i odpowiedzialności stron poniesione przed datą rozwiązania będą przetrwałe po zakończeniu tego porozumienia ze wszystkich powodów.
Niniejsze Warunki Korzystania obowiązują do momentu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz zakończyć te Warunki Korzystania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz dłużej korzystać z naszych usług, lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony.
Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie wykonujesz, lub podejrzewamy, że nie wykonujesz, żadnego z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania, możemy również w każdym momencie rozwiązać to porozumienie bez powiadomienia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należności do dnia rozwiązania; i/lub w związku z tym możemy odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub ich części).

SEKCJA 17 - CAŁKOWITA UMOWA

Niepodjęcie przez nas działania w celu egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Korzystania nie będzie stanowiło zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki Korzystania oraz wszelkie polityki lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub dotyczące Usługi stanowią całą umowę i porozumienie między Tobą a nami, regulując Twoje korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub współczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, lecz nie ograniczając się do, wcześniejszych wersji Warunków Korzystania).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Korzystania nie będą interpretowane na niekorzyść strony redagującej.

SEKCJA 18 - PRAWO STOSOWANIA

Niniejsze Warunki Korzystania oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Francji.

SEKCJA 19 - ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA

Możesz w dowolnym momencie przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków Korzystania na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizowania, zmieniania lub zamiany dowolnej części tych Warunków Korzystania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Twoje dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach Korzystania oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Korzystania należy kierować do nas na adres anycubic3d.com.

Klienci zostaną obciążeni tylko raz za koszty wysyłki (obejmuje to zwroty); Brak opłaty za ponowne składowanie dla konsumentów za zwrot produktu.

 

Witryna jest obsługiwana wspólnie przez HONGKONG ANYCUBIC TECHNOLOGY CO.,LIMITED i Siki Eagle Sarl.
Nazwa firmy: HONGKONG ANYCUBIC TECHNOLOGY CO.,LIMITED
Adres firmy: Room  803, Chevalier House,  45-51 Chatham Road South,  Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Kod pocztowy: 999077
Nazwa firmy: Siki Eagle Sarl
Adres firmy: 1, Esplanade Miriam Makeba, 69100 Villeurbanne, Francja (nie adres zwrotny)