Regulamin

Niniejsze warunki mogą ulec zmianie
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystanie z anycubicofficial.pl/ po wszelkich modyfikacjach oznacza zgodę na przestrzeganie i związanie się zmodyfikowanymi warunkami. Z tego powodu zalecamy zapoznanie się z niniejszymi warunkami za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny.

GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI
anycubicofficial.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować Twój komputer, sprzęt telekomunikacyjny lub inną własność, spowodowane lub wynikające z Twojego dostępu, użytkowania lub nawigacji. Ta strona internetowa lub pobierasz jakiekolwiek materiały z tej witryny. W żadnym wypadku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ani jej funkcjonariusze, dyrektorzy, pracownicy, akcjonariusze, podmioty stowarzyszone, agenci, następcy, cesjonariusze, partnerzy detaliczni lub jakakolwiek strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub transmisję tej witryny nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony . za jakiekolwiek pośrednie, szczególne, karne, przypadkowe lub wtórne szkody (w tym między innymi szkody wynikające z utraty zysków, utraty danych lub przerwy w działalności) związane z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z tej witryny, dowolnej witryny powiązane z tą witryną lub materiałami, informacjami lub usługami zawartymi w całości lub w części tych witryn, niezależnie od tego, czy opierają się na jakiejkolwiek gwarancji, umowie, delikcie lub innej teorii prawnej i niezależnie od tego, czy są Państwo świadomi możliwości wystąpienia takich szkód, ograniczeń powyższe oświadczenia o odpowiedzialności nie mają zastosowania w zakresie zabronionym przez przepisy prawa. Sprawdź lokalne przepisy pod kątem wszelkich zakazów dotyczących takich zakazów.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z tą witryną lub jakąkolwiek zawartością, zgadzasz się, że jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z tej witryny. strona internetowa. Ta strona może zawierać nieścisłości, błędy lub błędy typograficzne. anycubicofficial.pl nie gwarantuje, że Treść będzie nieprzerwana lub wolna od błędów.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAK TOWAROWY
O ile nie określono inaczej, zawartość tej witryny, w tym między innymi tekst, obrazy, ilustracje, oprogramowanie, klipy audio, klipy wideo, pliki animacji, podlega prawom autorskim i znakom towarowym The Company Private Limited. Niniejsza witryna internetowa nie może być kopiowana, powielana, modyfikowana, publikowana, przekazywana, rozpowszechniana w całości ani w części w żadnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody The Company Private Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone..

PRODUKTY, TREŚĆ I SPECYFIKACJE
Wszystkie funkcje, zawartość, specyfikacje, produkty oraz ceny produktów i usług opisanych lub przedstawionych na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Niektóre wagi, wymiary i podobne opisy są przybliżone i podane wyłącznie dla wygody. Rozsądne starania w celu dokładnego przedstawienia atrybutów naszych produktów, w tym odpowiednich kolorów; jednak rzeczywisty kolor, który widzisz, będzie zależał od twojego systemu komputerowego i nie możemy zagwarantować, że twój komputer będzie dokładnie wyświetlał te kolory. Włączenie jakiegokolwiek produktu lub usługi do tej witryny w dowolnym momencie nie oznacza ani nie gwarantuje, że taki produkt lub usługa będzie dostępna przez cały czas. Twoim obowiązkiem jest określenie i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych, krajowych i międzynarodowych dotyczących posiadania, użytkowania i sprzedaży dowolnego przedmiotu zakupionego na tej stronie. Składając zamówienie oświadczasz, że zamówione produkty będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

LIMITY DOSTAW
Po złożeniu zamówienia zostanie ono wysłane na adres wskazany przez kupującego, o ile ten adres wysyłki jest zgodny z ograniczeniami wysyłki zawartymi na tej stronie internetowej. Wszystkie zakupy na tej stronie są dokonywane na podstawie umowy dostawy. W związku z tym ryzyko utraty i tytuł własności do przedmiotów zakupionych na tej stronie przechodzi na Ciebie w momencie dostarczenia przedmiotów przewoźnikowi. Jesteś odpowiedzialny za składanie wszelkich roszczeń przewoźnikom z tytułu uszkodzonych i/lub zagubionych przesyłek.

PRAWA I PODATKI
Jesteś odpowiedzialny za zagraniczne cła i podatki. Wszystkie przedmioty wwożone do obcego kraju podlegają kontroli celnej oraz naliczeniu ceł i podatków zgodnie z prawem krajowym tego kraju.

TWOJE KONTO
Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji o koncie i hasła oraz zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie i haśle. Ta strona internetowa i anycubicofficial.es zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia usług, anulowania kont, usunięcia lub edycji treści lub anulowania zamówień.

Składając zamówienie, gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat, że dostarczasz cubeofficial.es dokładnych i zgodnych z prawdą informacji oraz że masz uprawnienia do złożenia zamówienia. Możliwość wszystkich czynności, które mają miejsce w ramach Twojego konta. Ta strona internetowa i anycubic.fr zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia usług, anulowania kont, usunięcia lub edycji treści lub anulowania zamówień.

POLITYKA WYMIANY I ZWROTU (SKLEP INTERNETOWY)
Komunikacja elektroniczna
Odwiedzając tę ​​witrynę i/lub wysyłając do nas wiadomość e-mail, wyrażasz zgodę na otrzymywanie naszej komunikacji elektronicznej. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które wysyłamy do Ciebie drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej.

Wyłączenie gwarancji

anycubic.fr nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących prawidłowego działania lub stanu tej witryny, jej przydatności do użytku ani tego, że korzystanie z niej będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.Wszystkie informacje lub materiały udostępnione na tej stronie w celach informacyjnych i bez gwarancji wszelkiego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności, jakości, trwałości lub przydatności do określonego celu lub nienaruszania.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy usługi na rzecz użytkownika, podlegają prawu krajów UE i zgodnie z nimi będą interpretowane.

Klarna
https://www.klarna.com/international/privacy-policy/

Witryna jest obsługiwana wspólnie przez Nova Silk Road Sarl i HONGKONG ANYCUBIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Firma: Nova Silk Road Sarl
Adres: C/o Regus 81 Rue de France 06000 Nicea
Firma: HONGKONG ANYCUBIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Adres: Zimmer 803, Chevalier House, 45-54 Chatham Road South, Tsim SHA TSUI, Kowloon